Till innehållet

Arkeologi

Arkeologi skapar ofta ett stort intresse, kanske för att det berättar något om vårt ursprung. Arkeologi betyder kunskap om det gamla och har i dag blivit synonymt med att man gräver i marken efter föremål som ställs ut på museer. När ämnet arkeologi utvecklades på 1800-talet var detta en viktig del, men i dag är arkeologi ett brett vetenskapligt ämne. Arkeologer använder många metoder och tekniker för att studera dåtidens människor från de material som de lämnat efter sig.  

Stockholms län har en stor mängd fornlämningar och varje år upptäcks och undersöks nya platser. De första människorna i Stockholmsområdet kom som tillfälliga besökare för att jaga säl och fiska när ett ytterskärgårdslandskap trädde fram för cirka 10 000 år sedan. 6 000 år senare blev människorna bofasta och samhällen började växa fram. Gravar från bronsåldern och järnåldern är idag några av de mest synliga monumenten, men för den intresserade finns många fler. Hällristningarna vid Slagsta, gravfältet i Jordbro, runstenarna runt Vallentunasjön och Birka på Björkö är bara några av alla de fantastiska fornlämningar som vi hittar i Stockholms län.         

Vid Stockholms läns museum arbetar vi för att utveckla och sprida kunskapen om hela länets arkeologi. Vi arbetar med länets kommuner och skolor för att öka kunskapen om kulturmiljö och arkeologi. Varje år organiserar vi seminarier och föreläsningar både för allmänheten och för aktörer inom professionen. Enskilt och i samarbete med andra organisationer svarar vi för forskning och uppdrag inom arkeologi och kulturmiljö.

close-icon