Sök

Anmälningsvillkor

Villkor för anmälan till kurser och aktiviteter

Slöjd Stockholm följer Konsumentverkets och Allmänna reklamationsnämndens allmänna regler, riktlinjer och villkor.

  • Anmälan till Slöjd Stockholms evenemang är bindande, om den inte återtas enligt nedanstående villkor.
  • Vid anmälan via internet och telefon har du i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du fått din anmälningsbekräftelse. Bekräftelsen skickas ut per e-post i samband med din anmälan till kursen. Vid avanmälan enligt ångerrätten har du rätt att återfå kursavgiften inom 30 dagar. Avanmälan sker via e-post, telefon eller post enligt nedanstående kontaktuppgifter. Efter kursens startdatum gäller inte ångerrätten.
  • Vid anmälan från skolor, företag och organisationer krävs rekvisition/beställning där kursdeltagarens namn specificeras.
  • Anmälan görs genom webbformuläret på hemsidan eller:  hemslojd@stockholmslansmuseum.se, 08-30 62 61.

Kursavgifter/Materialkostnad och betalningsvillkor

  • Kursavgiften faktureras kursdeltagaren/beställaren, eller debiteras via kortbetalning. Vid bokning på internet levereras fakturan via e-post innan kursstart. Sedvanliga betalningsvillkor gäller.
  • Materialavgift tillkommer på samtliga kurser/aktiviteter/evenemang, om inte annat anges, och betalas kontant direkt till kursledaren.
  • En anmälningsavgift om 200 kronor ingår i kurspriset. Vid återbud senare än 2 veckor innan kursstart förbehåller sig Slöjd Stockholm rätten att debitera avgiften som en administrationsavgift. Vid ett kurspris under 500 kronor är administrationsavgiften 50 kronor.
  • Ungdomar mellan 15 och 25 år erbjuds 50 % rabatt i mån av plats. Kontakta Slöjd Stockholm innan din bokning för att erhålla rabatten.