Sök

Anmälningsvillkor

Villkor för anmälan till kurser och aktiviteter

Slöjd Stockholm följer Konsumentverkets och Allmänna reklamationsnämndens allmänna regler, riktlinjer och villkor

 • Anmälan till Slöjd Stockholms evenemang är bindande, om den inte återtas enligt nedanstående villkor.
 • Vid anmälan via internet och telefon har du i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du fått din anmälningsbekräftelse. Bekräftelsen skickas ut per e-post i samband med din anmälan till kursen. Vid avanmälan enligt ångerrätten har du rätten att återfå kursavgiften inom 30 dagar. Avanmälan sker via e-post, telefon eller post enligt nedanstående kontaktuppgifter. Efter kursens startdatum gäller inte ångerrätten.
 • Vid anmälan från skolor, företag och organisationer krävs rekvisition/beställning där kursdeltagarens namn specificeras.
 • Anmälan görs genom webbformuläret på hemsidan eller:  hemslojd@stockholmslansmuseum.se, 08-30 62 61.

Kursavgifter/Materialkostnad och betalningsvillkor

 • Kursavgifter faktureras kursdeltagaren/beställaren. Vid bokning på internet levereras fakturan via e-post före kursstart. Sedvanliga betalningsvillkor gäller.
 • Materialavgift tillkommer på samtliga kurser/aktiviteter/evenemang och betalas kontant direkt till kursledaren.
 • En anmälningsavgift om 200 kronor ingår i kursavgiften. Vid återbud senare än 2 veckor innan kursen förbehåller sig Slöjd Stockholm rätten att debitera den summan som administrationsavgift.
 • Ungdomar 15-25 år erbjuds 50% rabatt i mån av plats. Kontakta Slöjd Stockholm innan din bokning för att erhålla rabatten.

Återbud till bokad kurs/aktivitet/evenemang

 • Återbud till bokad kurs/aktivitet/evenemang lämnas i så god tid som möjligt före kursstart. Slöjd Stockholm är måna om att snabbt hitta en ersättare för att uppnå rätt antal deltagare för att genomföra kursen.
 • Återbud till bokad kurs/aktivitet/evenemang görs till kansliet på telefon; 08-306261 eller e-post; hemslojd@stockholmslansmuseum.se

Återbetalning för avbokad kurs/aktivitet/evenemang

Utöver ångerrätten gäller följande villkor:

 • Om avanmälan sker kursstartsdagen eller senare är du skyldig att betala full kursavgift.
 • Vid avanmälan senare än en vecka före kursstart är du skyldig att betala full kursavgift, om du inte kan uppvisa läkarintyg. I sådant fall debiteras endast anmälningsavgiften om 200 kr.
 • Om Slöjd Stockholm ställer in kursen återbetalas hela kursavgiften.

 

close-icon