Sök

Skyltar

Det finns många som vill ta del av och veta mer om länets kulturarv. Många kanske tar för givet att det ska finnas skyltar med information om kulturlandskapets innehåll, till exempel vid fornlämningar eller andra kulturhistoriskt intressanta miljöer. Men även om sådana miljöer kan vara skyddade enligt lag, finns det inga krav vad gäller information och tillgänglighet. Det är tack vare engagemang från bland annat kommuner, de regionala museerna och civilsamhället det i många fall finns skyltar vid kulturmiljöer.

Tillsammans kan vi synliggöra och berätta om landskapets årsringar och varför det ser ut som det gör där just du bor. På så sätt skapas engagemang på lokal nivå för frågor om förvaltning och bruket landskapet. Att informera om och tillgängliggöra kulturmiljöer är förstås intressant också för andra målgrupper. Kulturturism är idag en storindustri som omsätter många miljarder kronor i Sverige årligen. Potentialen i arbetet med att utveckla bruket av kulturarvet ligger därför på flera nivåer och omfattar ekonomi, social hållbarhet och livskvalitet. Vi har kunskapen. Ring oss för att diskutera möjligheterna att utveckla länets kulturmiljöer.

close-icon