Sök

Rapporter

Arkeologiska rapporter

Länsmuseets uppdragsverksamhet har sedan slutet av 1980-talet producerat hundratals arkeologiska rapporter. De allra flesta av dem hittar du idag i Riksantikvarieämbetets nationella, digitala rapportarkiv Samla, samla.raa.se. Där kan du fritext-söka på till exempel kommun, årtal, institution eller fornlämningsnummer, beroende av vad du letar efter. Från Samla kan du också ladda ned rapporterna i pdf-format för att läsa eller skriva ut. Innan all överföring är gjord kan du fortfarande hitta våra rapporter på vår tidigare hemsida http://stockholmslansmuseum.se/projekt/rapporter/

Bebyggelseantikvariska rapporter

Länsmuseets arbete med det byggda kulturarvet resulterar varje år i en mängd olika rapporter. I dessa redovisas resultaten av renoveringar eller förändringar som påverkat kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller miljöer i länet. Rapporterna finns tillgängliga digitalt i vårt rapportarkiv. http://stockholmslansmuseum.se/projekt/rapporter/

Övriga publikationer

Länsmuseet producerar även andra typer av publikationer, till exempel olika former av kunskapsunderlag, dokumentationer och utredningar. Den gemensamma nämnaren är kopplingen till det regionala kulturarvet och arbetet med detta. Flera av publikationerna finns tillgängliga digitalt, medan övriga går att köpa eller beställa i museets butik.

close-icon