Sök
Till innehållet

Pedagogik

Vi på Stockholms läns museum erbjuder dig som är lärare ett programutbud med inriktning på arkeologi, konst, bebyggelse och slöjd. Du behöver inte lägga ned tid och pengar på resor – vi kommer till skolan. Vi erbjuder också program i museibyggnaden i Dieselverkstaden, bland annat till våra tillfälliga utställningar. Ledstjärnan i vårt pedagogiska arbete är dialogen med eleverna och deras perspektiv på vad som är viktigt att bevara. Våra program är för alla barn.

KulTur

KulTur är ett roligt hjälpmedel för femteklassarnas historielektioner. Sverige har ett rikt kulturarv. Arvet har digitaliserats och samlats i en lekfull och utmanande app för barn och unga, gjord av Svenskt Kulturarv och finansierad av Svenska Postkodlotteriets kulturstiftelse. Elever, mellanstadielärare och museipedagoger har samarbetat med att ta fram denna app som ska göra historielektionerna roligare.

Gå till KulTur Quiz >