Sök
Till innehållet

Uppdrag inom kulturmiljö

Du kan anlita länsmuseet för olika former av uppdrag. Årligen genomför vi en mängd uppdrag, stora som små. Vi blir anlitade av allt från myndigheter till privatpersoner. Museets uppdragsverksamhet är självfinansierad och eventuella ekonomiska överskott återinvesteras i verksamheten, till exempel för kunskaps- och metodutveckling. Genom uppdragen utvecklas ny kunskap och förståelse för det regionala kulturarvet. Arbetet innebär också unika möjligheter att diskutera kulturarvets innehåll och betydelse. Varför tycker vi ibland att en byggnad ska bevaras och vad är det som är så märkvärdigt med en gammal stenhög?

För mer information och kontakt:

Enhetschef för uppdragsverksamheten; Richard Grönwall, richard.gronwall@stockholmslansmuseum.se, 08-586 194 55, 076-526 94 55

close-icon