Sök
Till innehållet

Uppdrag inom kulturmiljö

Museet får förstärkning!

Vi välkomnar arkeolog Daniel Sahlén och bebyggelseantikvarie Johanna Ulfsdotter till Länsmuseet.


Foto: Linn Sjöberg

Arbetet med kulturmiljövård på Stockholms läns museum har nu ändrat form och kommer att ha en samverkande funktion för arbetet med kulturmiljö inom länet. En central del är att vara ett stöd till kommunerna i deras kulturmiljöplanering. Vi kommer även att finnas tillgängliga för att svara på frågor från hembygdsrörelsen och allmänhet och samverka med andra aktörer inom arkeologi och byggnadsvård.

Stockholms läns museum har en bred kunskap om och erfarenhet av forskning, förmedling och utbildning inom kulturmiljöarbete och detta kommer fortsättningsvis vara områden där vi vill vara en aktiv kraft och resurs inom länet.

Uppdragsverksamheten vid Stockholms läns museum har upphört. Den arkeologiska uppdragsverksamheten överlåts och drivs från och med den 1 januari 2018 vidare i privat regi under namnet ”Uppdrag arkeologi”.

Mer information hittar du efter årsskiftet på www.uppdragarkeologi.se. Vill du skicka mejl till företaget är adressen info@uppdragarkeologi.se. Den bebyggelseantikvariska uppdragsverksamheten upphör helt från och med årsskiftet.

close-icon