Sök
Till innehållet

Uppdrag inom kulturmiljö

Uppdragsverksamheten vid Stockholms läns museum kommer vid årsskiftet att upphöra. Den arkeologiska uppdragsverksamheten överlåts och drivs från och med den 1 januari 2018 vidare i privat regi under namnet ”Uppdrag arkeologi”.

Mer information hittar du efter årsskiftet på www.uppdragarkeologi.se. Vill du skicka mejl till företaget är adressen info@uppdragarkeologi.se. Den bebyggelseantikvariska uppdragsverksamheten upphör helt från och med årsskiftet.

close-icon