Sök

BARK

En uppdragsarkeologisk branschorganisation

Stockholms läns museum är medlem av BARK, en förening för organisationer som bedriver byggnadsantikvarisk verksamhet med regionalt museiuppdrag. Föreningen gynnar uppbyggnad och förmedling av byggnadsantikvarisk kunskap. Genom en ökad samverkan ökar förutsättningarna för att skapa en långsiktigt hållbar, utvecklingsorienterad byggnadsantikvarisk verksamhet med både regionala och överregionala styrkor.

close-icon