Sök

Forntiden runt hörnet

Spår efter forntidens människor

Vad kan spår från forntiden berätta för oss om livet då? Med hjälp av kulturmiljöer och olika föremål får eleverna bekanta sig med arkeologens arbete. Med arkeologin som utgångspunkt får eleverna möjlighet att göra kopplingar mellan sin vardag, forntid och framtid. Programmet anpassas efter elevernas förförståelse och frågeställningar.

Tid: 2,5 timmar (Årskurs F–6)
Kontakt, pris och bokning

 

Vad kan 1000 år gamla runstenar berätta?

Stockholms län finns närmare 800 runristningar på stenar eller berghällar. Många av dessa står fortfarande på samma plats där de restes för omkring tusen år sedan. Var finns skolans närmaste runsten? Vilka reste den och varför? Hur var det att leva i en värld där bokstäver var en nymodighet?

Tid:
2,5 timmar (Årskurs F–6)