Sök

Hur skapas historia?

Se framtiden genom arkeologiska exempel

Med hjälp av arkeologiska exempel från länet får eleverna redskap att tänka källkritiskt kring historieskrivande. Målet är att genom skolprogrammets innehåll ge eleverna möjlighet att reflektera kring hur historia används, skapas och vad det kan ge för effekter på vår samtid.

Tid: 1 timme (Årskurs 7–9)
Kontakt, pris och bokning