Sök

Uppdrag inom arkeologi

Vi har funnits sedan 1980-talet

Stockholms läns museum genomför årligen ett stort antal arkeologiska utredningar och undersökningar. Vår uppdragsarkeologiska verksamhet startade redan i slutet av 1980-talet och vi har idag en bred kompetens och lång erfarenhet inom området. Det är Länsstyrelsen som fattar beslut om en undersökning behöver ske och vem som ska utföra arbetet. Museet anlitas för alla typer av arkeologiska undersökningar och skräddarsyr den utredning eller analys som efterfrågas.

Museet har också egen kompetens vad gäller GIS-baserad inhämtning, analys och redovisning av fältdata och har tillgång till ett stort nätverk av sådana specialkompetenser som krävs för arkeologiskt analysarbete. Som museum lägger vi självklart också stor vikt vid att resultaten och den nya kunskap som genereras sprids och blir tillgänglig för alla i samhället.

För mer information och kontakt:

Enhetschef för uppdragsverksamheten; Richard Grönwall, richard.gronwall@stockholmslansmuseum.se, 08-586 194 55, 076-526 94 55

close-icon