Sök

Karlösa Kvarn – klädstreck, kvarnstenar och människor vid vattendrag

Karlösa kvarn ligger i byn Risslingby i Söderbykarls socken i Norrtälje kommun. Historien kring kvarnen sträcker sig långt bakåt i tiden.

Producent: Stockholms läns museum.

Röst och manus: Moa Beskow.

Foto: Linn Sjöberg.

Vill du läsa mer om våra Vattenanknutna kulturmiljöer: http://stockholmslansmuseum.se/kulturmiljoer-vid-vatten/

Du kan även läsa rapporten: Vattenanknutna kulturmiljöer

close-icon