Karlösa Kvarn – klädstreck, kvarnstenar och människor vid vattendrag

Karlösa kvarn ligger i byn Risslingby i Söderbykarls socken i Norrtälje kommun. Historien kring kvarnen sträcker sig långt bakåt i tiden.

Producent: Stockholms läns museum

Röst: Moa Beskow

Manus: Moa Beskow och Rolf Hammarskiöld

Foto: Linn Sjöberg

Vill du läsa mer om våra Vattenanknutna kulturmiljöer: http://stockholmslansmuseum.se/kulturmiljoer-vid-vatten/

Du kan även läsa rapporten: Vattenanknutna kulturmiljöer

close-icon