Sök

2018

PLATS FÖR DET HANDGJORDA

Slöjd Stockholms residensprogram 2018 har titeln Plats för det handgjorda och genomförs i samarbete med Etnografiska museet i Stockholm och Husby Konst & Hantverksförening. Under hösten kommer två utövare med praktiker inriktade på slöjd och hantverk att bjudas in att utveckla experimentella projekt i relation till dessa båda platser. Parallellt och som en del av programmet arrangeras även en serie publika presentationer, samtal och möten.

Årets residensprogram genomförs på två platser och med två olika organisationer som var och en erbjuder en egen ingång eller koppling till det handgjorda, till slöjd och hantverk. Etnografiska museet är ett av fyra museer som ingår i Statens museer för Världskultur som har i uppdrag att ”visa och levandegöra världens kulturer, särskilt kulturer med ursprung utanför Sverige”. Husby Konst & Hantverksförening är en utövardriven förening för konst- och hantverksintresserade medlemmar med verkstäder, ateljéer, café, butik och utställningshall på Järvafältet.

Etnografiska museet blev 1900 ett självständigt museum och har sedan dess haft i uppgift att ”vårda, dokumentera och förmedla kunskap om samlingar som förts hem av resenärer och vetenskapsmän från 1700-talet fram till idag”. Det är ett museum som skulle kunna betraktas som ett hantverksmuseum då samlingarna innehåller fantastiska arbeten från olika delar av världen.  Här finns föremål som berättar om en stor variation av kulturarv men också om koloniala strukturer. Hantverket i sig ingår oftast inte i dessa berättelser men vad händer om vi betraktar museet från ett just detta perspektiv? Om vi lyfter fram den materialkunskap som har formats i många olika händer? Vi vill genom Plats för det handgjorda vidga samtalet om slöjd och hantverk och med ett globalt perspektiv visa på dessa praktikers komplexa position i vår samtid.

Husby Konst & Hantverksförening är unik plats för det handgjorda med utrymmen och verksamhet som är öppna både för medlemmar och andra.  Här möts utövare med olika konstnärliga inriktningar, varierande kunskaper och skilda erfarenheter kring sitt skapande. Här finns en stor spännvidd av praktiker och plats för både det individuella och gemensamma utövandet och gränsöverskridande möten. Genom sina utställningar, evenemang, kurser samt barn- och ungdomsverksamhet har Husby Konst & Hantverksförening också en viktig social funktion i sitt närområde. I denna dynamiska verksamhet söker vi genom Plats för det handgjorda att pröva det handgjorda bortom invanda institutionaliserade mönster. Här vill vi skapa plats för att undersöka och diskutera vad som utgör samtida slöjd och hantverk, vem det är som utövar dessa praktiker och vilken roll detta görande kan ha som gemenskapande.

Plats för det handgjorda genomförs under hösten 2018. Två residensplatser kommer att erbjudas utövare med inriktning på slöjd och hantverk. Dessa platser tillsätts främst genom förslag framtagna av en referensgrupp men det kommer även att vara öppet för ansökningar. Om du är intresserad av att söka ladda ned mer information här. Ansökan ska skickas senast den 27 maj till slöjdresidens@stockholmslansmuseum.se

Stockholms residensprogram genomförs med stöd av Stockholms läns landsting, Statens Kulturråd och Nämnden för hemslöjdsfrågor. Ansvarig för projektet är Slöjd Stockholms verksamhetsledare Andreas Sohlberg, programmet 2018 utvecklas och samordnas av Christina Zetterlund och Magnus Ericson.

 

 

close-icon