Till innehållet

100 år med rösträtt

För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag om att införa allmän och lika rösträtt. I och med detta fick även kvinnor möjlighet att rösta i Sverige. För att fira detta bjuder Stockholms läns museum in till en miniföreläsningsserie “100 år med rösträtt”. Vi får här veta mer om Elin Wägner, Anna Whitlock och Anna Lindhagen. Gå in på vår facebooksida och se de livesända föreläsningarna helt gratis. https://facebook.com/stockholmslansmuseum

Två kvinnor och en bakgrundsbild med en fana

Affischen finns på Marinmuseet i Karlskrona. CC BY: Public domain. Foto: Pär Nordlund (Ulrika Knutson) Foto: Okänd fotograf – Albert Bonniers Förlag, Public Domain (Elin Wägner)

2 september 18–19, Ulrika Knutson pratar om Elin Wägner


Ulrika Knutson

Först ut i vår föreläsningsserie är Ulrika Knutson. Journalisten och författaren har skrivit en engagerad och skarpsinnig bok om Elin Wägner, som tar fasta på hennes mer okända sidor. Ulrika Knutson är en välkänd radioröst och journalist som tidigare har skrivit boken Kvinnor på gränsen till genombrott. Biografin om Elin Wägner är hennes efterlängtade litterära comeback.

Elin Wägner 1882–1949
Svensk författare, journalist och feminist. Ledamot av Svenska Akademien från 1944. Hon var en av kvinnorörelsens och fredsrörelsens portalfigurer. Wägner brukar räknas till de så kallade tiotalsförfattarna och ingick i Fogelstadgruppen. Mest känd har hon blivit för sitt engagemang för kvinnlig rösträtt.

En kvinna och en man med en bakgrundsbild på en fana

Affischen finns på Marinmuseet i Karlskrona. CC BY: Public Domain. Foto: Visby star, CC BY Foto: Okänd, omslaget till Hvar 8 Dag 1912. Public Domain.

9 september 18–19, Anders Johnson pratar om Anna Whitlock


Anders Johnson

Anders Johnson är svensk skribent, tidningsman och politiker. Huvudsakligen är han inriktad på svensk ekonomisk och politisk historia. Boken “Anna Whitlock: reformpedagog och rösträttsledare” bygger på helt nytt och tidigare opublicerat material. Det är en unik skildring av såväl Anna själv som av Stockholms kulturella och politiska kretsar när det moderna svenska samhället tog form.

Anna Whitlock 1852–1930
Skolpionjären och kvinnosakskämpen Anna Whitlock verkade när det moderna Sverige tog form. I sin privatskola införde hon pedagogiska nyheter som spreds till det allmänna skolväsendet. Dåtidens politiskt radikala eller kulturellt verksamma föräldrar satte gärna sina barn i Annas skola. Hon blev en samlande kraft inte bara i skolvärlden, utan även i rösträttskampen.

Bild på två kvinnor med en bakgrundsbild på en fana

Affischen finns på Marinmuseet i Karlskrona. CC BY: Public domain. Foto: Privat (Suzanne Lindhagen) Foto: Okänd, Stockholmskällan, Public Domain.

30 september 18–19, Suzanne Lindhagen pratar om Anna Lindhagen


Suzanne Lindhagen

Den tredje föreläsaren är Susanne Lindhagen. Hon är författare och före detta byggnadsantikvarie på Stadsmuseet i Stockholm. Har skrivit många böcker om länets bebyggelse. Hon har fått frågan om hon är släkt med Anna Lindhagen fler än en gång. Svaret är ja. Anna var Suzannes farfars kusin.

Anna Lindhagen 1870–1941
Anna Lindhagen var också engagerad i striden för kvinnlig rösträtt. Hennes bror Carl var känd som en av kvinnorörelsens mest aktiva sympatisörer i riksdagen. Våren 1902, då ett förslag om kvinnlig rösträtt hade förkastats i riksdagen, var hon en av dem som kallade till möten för bildandet av en rösträttsförening, vilket skulle komma att bli Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt.

close-icon